MADENCİLİK

Madencilik, Soma Holding'in ana iş koludur. 1984 yılında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin kurulmasıyla Soma Bölgesi'nde yer altı kömür üretimine giren grubumuz, halihazırda Soma Bölgesi'nde yeraltından ürettiği yıllık yaklaşık 6 milyon ton kömürle, Türkiye'nin en büyük yer altı kömür üreticisidir. Kömür üretimindeki tecrübesini Soma Bölgesi'nin dışına da taşımaya karar veren Soma grubu, 2011 Ekim ayında Zonguldak Bağlık-İnağzı sahasının rödevans karşılığı işletme ihalesini kazanmış ve yatırımlara başlamıştır. Soma Kömür İşletmeleri'nin vizyonu, Soma ve Zonguldak Bölgesi'ndeki faaliyetlerini operasyonel mükemmelliğe ulaştırıp, Türkiye'nin diğer önemli kömür havzalarında da özellikle yer altı işletmeciliği fırsatlarını değerlendirerek sektördeki lider konumunu sağlamlaştırmaktır.

Soma Grubu ayrıca 1996 yılından beri Mersin Karabucak'ta Minsan Madencilik A.Ş. bünyesinde yürüttüğü madencilik ve zenginleştirme faaliyetleriyle krom konsantresi üretmektedir. 2011 ve 2012'de yapılan yatırımlar sonrası, Minsan'ın krom konsantresi üretim kapasi tesi yıllık yaklaşık 30.000 ton seviyesine ulaşmıştır. 2011 yılından itibaren metal madenciliğindeki faaliyetlerini çeşitlendirme kararı alan Soma Grubu, hedef ülke olarak Arnavutluk'u belirlemiş olup, bu ülkede krom ve bakır projeleri geliştirmek için çalışmaktadır.

Soma Kömür İşletmeleri'nin yer altı üretimini desteklemek ve operasyonel esneklik sağlamak amacıyla kurulan Gürmin Makine, grup bünyesinde madencilik ekipmanları alanında faaliyet göstermektedir.

TR EN